Declarația drepturilor omului și cetățeanului

Stoica Stan

29 iulie 2021 3:00

Materialul este o fișă de lucru care îi familiarizează pe elevi cu conținutul Declarației și propune aplicații pentru formarea competenței menționate. Rezultatele așteptate sunt: utilizarea termenilor de specialitate, descrierea importanței istorice a Declarației din perspectiva consecințelor acesteia, formarea deprinderii de a analiza imagini și de a descoperi simboluri