De la paralelogram la dreptunghi

Sorina Mihaela Stoian

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru enunțarea și demonstrarea proprietății pe care dreptunghiul o are în plus față de paralelogram și anume congruența diagonalelor sale, dar și pentru aplicarea acestei proprietăți în rezolvarea unor probleme. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în demonstrarea și utilizarea proprietăților unui dreptunghi, în modelarea geometrică a unei situații concrete, argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni practic-aplicative.

Axa de simetrie

Lilla Pellegrini

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în determinarea prin pliere a axelor de simetrie pentru pătrat, dreptunghi, triunghi isoscel, cerc, diferite imagini. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu simetria axială și formarea deprinderi de o descoperi simetria axială în jurul lor.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, fiind un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 8 minute. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor de axă de simetrie (simetrie axială) dar poate fi și parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupunedezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul clasei a V-a.