Criterii de divizibilitate

Raluca Tuliga

29 octombrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în identificarea numerelor prime și a numerelor compuse și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 9 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea criteriilor de divizibilitate, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10^n, 3 sau 9

Adrian Ivan

29 octombrie 2021 3:00

Reactualizarea informațiilor legate de divizori, numere prime, criterii de divizibilitate cu 2, 5„3 sau 9, prin exemple concrete. Materialul propus poate fi utilizat singur sau ca parte componentă a unei activități mai ample încadrul orelor de recapitulare/predare a noțiunilor legate de divizibilitate, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor din clasa a VI-a. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Divizibilitate (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 iulie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în modelarea unor probleme practice utilizând metode aritmetice.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de cătreelevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de divizibilitatea numerelor naturale. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.