The four seasons

Daniela Bunea

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare propune rezolvarea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal: 1. Frontal sau în perechi, elevii identifică cele patru anotimpuri pe baza imaginilor și a unor texte scurte.2. Frontal sau în perechi, elevii audiază și urmăresc un video clip despre caracteristicile climatice specifice fiecărui anotimp și le identifică în imagini.3. Elevii elaborează un scurt mesaj despre anotimpul preferat și îl prezintă colegilor.