Descompunerea apei oxigenate

Madalina Angelusiu

29 martie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacția de descompunere a apei oxigenate. Reacția are loc într-un timp mai scurt înprezența catalizatorului de dioxid de mangan.Această resursa poate fi utilizată la clasă 5 – 15 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoarela descompunerea unei substanțe în absența sau prezența unui catalizator.De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor de descompunere.