Materialul, realizat în aplicația Sway, exportat în format PDF,este o fișă de lucru ce poate fi accesată la linkulhttps://sway.office.com/1wdMVdYSGovCURYL?ref=LinkMaterialul are ca scop formarea competenței specificemenționate, prin folosirea ca metodă a studiului individualasupra unui text istoric, printr-o metodă inspirată dinmetoda Jurnalului cu dublă intrare.Rezultatele așteptate sunt realizarea de progrese în învățare pentru toți elevii și creșterea atractivității orelor de Istorie, înțelegerea mecanismelor prin care uneori Istoria capătă alt curs.