Tainele cititului - partea I

Marian Cirlig

29 iunie 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 2 momente de lucru efectiv. Primul moment de lucru este constituit din prezentarea sumară a trei raioane ale unui magazin alimentar (legume, fructe, lactate). Fiecare raion conține două rubrici. Prima rubrică este constituită dintr-o resursă video ce conține un clip cu o legumă (filmat direct din magazin). Pe clip apare eticheta cu produsul, elevul având sarcina să citească eticheta. A doua rubrică este o resursă audio prin intermediul căreia elevul verifică daca ă a citit corect eticheta. Al doilea moment de lucru este un joc de sortare pe raioane a unor etichete ce denumesc diferite produse alimentare.

Tainele cititului - partea a III-a

Marian Cirlig

29 iunie 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 5 momente de lucru efectiv. Sarcinile de învățare sunt fac apel la citirea silabelor, la citirea cuvintelor formate dintr-o silabă, a cuvintelor formate din două silabe, la ordonarea de silabe pentru a forma cuvinte din două silabe având ca suport o imagine și un joc de asociere a unor cuvinte cu imagini date. Toate sarcinile de învățare sunt însoțite a un asistent cu indicații scrise și audio. La fiecare sarcină de învățare aplicația oferă feed-back audio.