Efectele curentului electric-test

Rodica Florina Gianina Moise

29 iunie 2021 3:00

Resursa educationala deschisa „Efectele curentului electric” este un test realizat in Google Forms si cuprinde 9 intrebari (1punct se acorda din oficiu) din lectiile: Efectul termic, efectul magnetic magnetic si efectul chimic al curentului electric. Au fost utilizati itemi obiectivii si subiectivi care ofera un feedback rapid profesorului si elevului. Itemii selectati permit evaluarea gradului de insusire a notiunilor legate de efectele curentului electric. Itemii obiectivi sunt de trei tipuri: de tip grila cu 3 sau 4 variante de raspuns din care un singur raspuns este corect, de tip alegere multipla cu mai multe raspunsuri corecte, de tip adevarat/fals.Itemii subiectivi sunt intrebari cu raspuns scurt. Profesorul poate utiliza resursa ca test de evaluare formativa pe parcurs in cadrul capitolului „Curentul electric” sau sumativa la finalul unitatii de invatare.Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online.

Curentul electric-test

Rodica Florina Gianina Moise

29 mai 2021 3:00

Resursa educationala deschisa „Curentul electric” este un testrealizat in Google Forms si cuprinde 9 intrebari (1punct seacorda din oficiu) din lectiile: intensitatea curentului electric,tensiunea electrica, rezistenta electrica, legea lui Ohm pe oportiune de circuit si legea lui Ohm pe intreg circuitul. Au fost utilizati itemi obiectivi si subiectivi care ofera un feedback rapidprofesorului si elevului. Itemii selectati permit evaluarea gradului de insusire anotiunilor: intensitatea curentului electric, tensiunea electrica,rezitenta electrica, legea lui Ohm.Itemii obiectivi sunt de trei tipuri: de tip grila cu 3 sau 4 variantede raspuns din care un singur raspuns este corect, de tipalegere multipla cu mai multe raspunsuri corecte, de tip adevarat/fals.Itemii subiectivi constau in probleme pe care elevul trebuie sale rezolve si sa incarce o poze cu rezolvarile.Profesorul poate utiliza resursa ca test de evaluare formativa pe parcurs in cadrul capitolului „Curentul electric” sau sumativala finalul unitatii de invatare.Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online.