Animale vertebrate - Reptile

Adriana Voicila

29 aprilie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele grupe de reptile, resursa prezentând 4 grupe distincte – șopârle, șerpi, broaște țestoase și crocodili. La finalul resursei se regăsește o propunere deactivitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluar și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.