Activitatea propusă vizează dezvoltarea competențeispecifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitateaonline, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material recomandăm Vizionarea materialelor video : Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi”. Materialul propune un exercițiu de transformare a construcțiilor active în construcții pasive. Se verifică astfel înțelegerea conceptelor, identificarea predicatelor, subiectelor și a complementelor directe. De asemenea, se verifică folosirea corectă a modurilor și timpurilor verbale. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.2. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material recomandăm Vizionarea materialelor video : Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi” și Construcții active. Construcții pasive cu verbul „a fi”- Transformări. Materialul propune un exercițiu în care elevul elaborează enunțuri afirmative și negative, răspunzând unei întrebări date. Se verifică astfel înțelegerea conceptelor, identificarea predicatelor, subiectelor și a complementelor directe. De asemenea, se verifică folosirea corectă a modurilor și timpurilor verbale. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-20 de minute.

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testuluiVizionarea materialelor video: Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi” și Construcții active. Construcții pasive. Transformări. B. Administrarea testuluiTestul poate fi administrat online https://forms.gle/6ZyySiE5Z6qSk67aA sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferăexplicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Construcții pasive cu verbul „a fi”

Ana Tudorache

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Construcțiile pasive se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut GRAMATICĂ. În comunicarea orală și în redactarea textelor construcțiile pasive se utilizează frecvent (intuitiv de către vorbirii nativi) dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). În realizarea rezumatului unui text ele devin elemente importante dovedind capacitatea de sinteză și înțelegerea textului.