Conjuncțiile coordonatoare- test

Claudia Spineanu

1 martie 2021 2:00

Materialul „Conjuncțiile coordonatoare- test de evaluare” este oresursă al cărei scop este evaluarea gradului în care au fost însușite noțiunile legate de conjuncțiile coordonatoare, atât lanivelul propoziției, cât și la nivelul frazei. Itemii propuși sunt variați, ei fiind adaptați la particularitățile de vârstă ale elevilor şi urmărind valorificarea potențialului optimal acestora. Testul este însoțit de un barem detaliat de notare, care facilitează o evaluare obiectivă.