Intonație și comunicare

Marian Cirlig

29 octombrie 2021 3:00

Material realizat în Livresq.Patru momente dintre care două sunt de lucru efectiv (momentele 2 și 3). Momente-Introducere-Învăț!- Aplic!-Final Momentul „Învăț!” pornește de la un clip video în care este o propoziție constatativă, trece la un alt clip cu aceeași propoziție intonată diferite ca o propoziție interogativă iar al treilea clip este cu aceeași propoziție exprimând o bucurie. Momentul „Aplic!” cere elevilor ca pornind de la un clip cu o anumită pronunție să intoneze propoziția astfel încât să exprime o întrebare, o bucurie, o constatare și iar o bucurie. Toate momentele resursei au asistenți vocali și cerințele sunt redate prin fișiere audio.

Vorbire directă și vorbire indirectă

Petru Bucurenciu

29 august 2021 3:00

În această resursă, sunt tratate noțiunile de vorbire directă și vorbire indirectă. În prima parte a resursei se pornește de la două texte scurte, prin care sunt ilustrate cele două tipuri de vorbire, pentru a se ajunge la repere teoretice succinte. Următoarea parte a resursei este dedicată evidențierii pașilor care trebuie urmați atunci când este transformată vorbirea directă în vorbire indirectă. După prezentarea aspectelor menționate anterior și exemplificarea lor, în cadrul resursei este propusă o sarcină de lucru care vizează transformarea unui dialog în vorbire indirectă, ținându-se cont de modelele oferite. Acest exercițiu poate fi rezolvat frontal, individual sau în perechi.

Poveștile mele - partea I

Marian Cirlig

29 iulie 2021 3:00

Material asamblat în Livresq folosind resurse realizate în Canva și Genial. Resursa conține două secțiuni ce fac apel la recunoșterea personajelor dintr-un mesaj scurt audiat și răspunsuri simple la întrebări de genul „Cine?”, „Ce?”, „Unde?” „Cum?” Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio.

Tainele cititului - partea a II-a - evaluare

Marian Cirlig

29 iunie 2021 3:00

Material realizat în Livresq ce conține 2 momente de lucru efectiv. Primul moment solicită elevilor recunoașterea literelor mici și mari de tipar în cuvinte ce denumescobiecte familiare elevilor din mediul apropiat și aflate în sala de clasă. Al doilea moment este un joc în care trebuie să selecteze cuvinte pe baza unei cerințe scrise și audio dintr-o listă dată. La ambele momente cerințele sunt date în scris și audio. Există feed-back vizual și audio pentru fiecare sarcină de învățare de la cele două momente.Toate cele patru momente ale resursei au asistent cu informații scrise și audio.

Ascultarea activă - Cl. a VI-a Învățarea prin imaginație

Violeta Dana Nedelcu

29 iunie 2021 3:00

Punctul de pornire al acestei resurse video este ideea că există momente când fiecare dintre noi are impresia că nu este ascultat.Structură: I. Evidențierea atitudinilor care duc la comunicare; II.Indicarea unui fragment de ascultat din „Etichete” de Cătălin Stoica; III. Lucru pe text: a) identificarea sensului global al textului ascultat b) întrebări referitoare la text c) informații esențiale IV. (Auto)Evaluare

Sunete în cuvinte

Florentina Pufan

29 martie 2021 3:00

Activitatea de învățare: desenarea unor obiecte/ființe cu relevanță pentru copii, a căror denumire conține (în poziție inițială sau finală) sunetul specificat.Resursa este realizată în Microsoft PowerPoint, iar la final a fost exportată într-un material video. Fiecare diapozitiv conține un cuvânt scris cu litere mari de tipar. Este identificat sunetul inițial sau final din acel cuvânt și marcat cu o culoare distinctă. Pe același diapozitiv se află și desenul pas cu pas, care reprezintă acel cuvânt. După identificarea sunetului și după realizarea desenului, urmează un diapozitiv cu trei imagini a căror denumiri conțin sunetul inițial sau final ales anterior. Toate indicațiile și explicațiile sunt audio.Următoarele diapozitive urmează aceeași structură:Cuvânt scris cu litere mari, de tipar;Citirea cuvântului;Identificarea sunetului inițial sau final; Citirea altor cuvinte cu sunetul specificat (inițial sau final);Pentru a avea continuitate, la finalul resursei există o provocare.Copiii trebuie să aleagă din patru cuvinte, acel cuvânt care începe cu sunetul M și să încerce să deseneze pas cu pas ce reprezintă acel cuvânt.

Diminutivele și rolul lor în comunicare

Claudia Spineanu

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare în care se va integra resursa video „Diminutivele și rolul lor în comunicare” se va desfășura pe parcursul a 50 de minute (fie în varianta față în față, fie în varianta online sincron) în trei etape, după modelul de gândire critică E.R.R (Evocare, Realizarea sensului și Reflecție), folosindu-se metodele interactive Brainstorming și Știu- Vreau să știu- Am învățat: I. Evocare (20 minute)a) Brainstorming (10 minute). Se notează sub formă de ciorchine toate cuvintele, grupurile de cuvinte care le vin în minte elevilor în legătură cu tema derivării, pe care elevii au studiat-o în lecțiile anterioare. Elevii vor fi stimulați să indice inclusiv tipurile de sufixe și prefixe.b) Etapa 1: Știu- Vreau să știu- Am învățat (10 minute)Se vor completa de către elevi, în mod individual, manual (dacă activitatea se desfășoară în clasă) sau în varianta tehnoredactată Word (dacă activitatea se desfășoară în mediul online), primele două coloane din tabelul Știu - Vreau să știu - Am învățat. Elevii vor nota tot ceea ce știu deja referitor la diminutive și ceea ce vor să învețe. II. Realizarea sensului (20 de minute)Se va viziona resursa video (care are 8 minute) oprindu-se de două ori:a) O dată la minutul 2:00 al prezentării, pentru rezolvarea pe caiete a unui exercițiu propus prin care se potrivesc cuvinte de bază cu sufixe diminutivale scrise în piese de puzzle.b) O dată la minutul 4:50, înainte partea în care începe prezentarea rolului diminutivelor în literatură, putându-li-se cere elevilor să facă previziuni cu privire la ceea ce cred că va fi prezentat mai departe sau purtându-se cu elevii o scurtă discuție pregătitoare despre rolul diminutivelor în literatură.III. Reflecție (10 minute)În etapa de reflecție elevii vor completa coloana a III-a din tabelul Știu- Vreau să știu- Am învățat, notând ceea ce au învățat în urma vizionării resursei.Dacă timpul permite, se va putea folosi și metoda Eseul de cinci minute. Elevilor li se va cere să scrie un text de 30-50 de cuvinte în care să își spună părerea referitoare la folosirea diminutivelor în comunicarea familiară.

Forme de guvernâmânt

ROȘIORU SILVIU-STELICĂ

16 martie 2020 11:25

Motivație: această lecție este importantă deoarece elevii analizează formele de conducere și organizare ale statelor lumii. Condiții prealabile: elevii au cunoștințe anterioare referitor la sensul unor termeni precum monarhie sau republică; lecția presupune un grad ridicat de interdisciplinaritate. Obiectivul fundamental: formarea de priceperi și deprinderi în vederea dobândirii de noi cunoștințe referitoare la formele de guvernământ existente pe glob și care s-au individualizat în decursul istoriei.

Forme de guvernământ

ROȘIORU SILVIU-STELICĂ

16 martie 2020 11:21

Condiții prealabile: elevii au cunoștințe anterioare referitor la sensul unor termeni precum monarhie sau republică; lecția presupune un grad ridicat de interdisciplinaritate. Obiectivul fundamental: formarea de priceperi și deprinderi în vederea dobândirii de noi cunoștințe referitoare la formele de guvernământ existente pe glob și care s-au individualizat în decursul istoriei.

Ioni și Molecule

Virginel Gagu

14 martie 2020 17:31

Sunt prezentări Power Point într-o formă atractivă a noțiunilor esențiale privind ionii și moleculele predate la clasa VII-a.

Magneti. Magia magnetilor

ADRIANA-CORINA MOLDOVAN

4 martie 2020 15:33

Există unele roci care atrag fierul. Magnetul este o rocă care atrage numai corpurile care conţin fier.

Istoria bicicletei

Adrian Mitran

26 februarie 2020 18:46

Acest material îşi propune să prezinte pe scurt modul în care a evoluat această invenţie pe care astăzi o numim bicicletă.

Introducere Scratch - Demo

Silvia Batca

24 februarie 2020 14:32

Scratch este un limbaj de programare educaţional, realizat de “Grupul Lifelong Kindergarten” de la “Institutul de Tehnologie din Massachusetts”. Cercetatori americani de la MIT au realizat un mediu ce permite crearea de aplicații grafice animate, jocuri video și aplicații interactive într-un mod simplu și intuitiv, fără a necesita cunoștinte de programare. Mediul este multilingvistic. Dacă este încorporată traducerea corespunzătoare, fiecare utilizator poate edita sursa în limba proprie, și mai mult, poate vizualiza sursa celorlalţi în propria limbă.

Introducere Scratch - Demo

Silvia Batca

24 februarie 2020 14:26

Scratch este un limbaj de programare educaţional, realizat de “Grupul Lifelong Kindergarten” de la “Institutul de Tehnologie din Massachusetts”. Cercetatori americani de la MIT au realizat un mediu ce permite crearea de aplicații grafice animate, jocuri video și aplicații interactive într-un mod simplu și intuitiv, fără a necesita cunoștinte de programare. Mediul este multilingvistic. Dacă este încorporată traducerea corespunzătoare, fiecare utilizator poate edita sursa în limba proprie, și mai mult, poate vizualiza sursa celorlalţi în propria limbă.

Sighișoara

Attila Antal

24 februarie 2020 12:44

Resursă demo. Preluat pe de wikipedia.

CIRCUITUL APEI IN NATURĂ

DANIELA LILIANA TUICU

23 februarie 2020 23:55

Datorită razelor calde ale soarelui, o parte din apa râurilor, lacurilor, mărilor și oceanelor se transformă în vapori, un fel de aburi care se ridică spre cer. Când ei trec prin zone de aer rece, se transformă din nou în picături de apă și formează norii. Gravitația Pâmântului îi atrage în jos, sub formă de ploaie sau de ninsoare. Și astfel, apa revine în râuri, lacuri, mări și oceane, se infiltrează în pământ, se așterne sub formă de zăpadă pe crestele munților sau formează calote glaciare. Și acest proces se repetă la nesfârșit.

Acest material îmbină cunoștințe despre carte... de la cartea clasică, cea care „miroase a tipar” la cartea digitală, în format electronic.

CIRCUITUL APEI IN NATURĂ

DANIELA LILIANA TUICU

22 februarie 2020 20:35

Datorită razelor calde ale soarelui, o parte din apa râurilor, lacurilor, mărilor și oceanelor se transformă în vapori, un fel de aburi care se ridică spre cer. Când ei trec prin zone de aer rece, se transformă din nou în picături de apă și formează norii. Gravitația Pâmântului îi atrage în jos, sub formă de ploaie sau de ninsoare. Și astfel, apa revine în râuri, lacuri, mări și oceane, se infiltrează în pământ, se așterne sub formă de zăpadă pe crestele munților sau formează calote glaciare. Și acest proces se repetă la nesfârșit.

Activitatea 1.3.2

Andreea Irina Fronoiu

16 februarie 2020 17:08

OPTIONAL

Activitatea 1.3.1

Andreea Irina Fronoiu

16 februarie 2020 16:56

DEMERS

Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman

Nicu Constantinescu, Ana Golescu

6 februarie 2020 14:29

Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, denumită oficial Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, este un monument istoric (cod LMI PH-IV-m-A-16887) situat în Munţii Bucegi, pe teritoriul judeţului Prahova.

Școala care învață

Mirela Iacob

6 februarie 2020 8:41

O scurtă prezentare a școlii care învață

Meteoritul Murchison

Nicu Constantinescu

22 ianuarie 2020 11:35

Meteoritul Murchison este numit după Murchison, Victoria[1], în Australia. Este unul dintre cei mai studiați meteoriți, datorită masei sale mari (>100 kg), datorită faptului că a fost observată o prăbușire și aparține unui grup de meteoriți bogați în compuși organici.

Căluț de mare

Nicu Constantinescu

21 noiembrie 2019 10:47

Este răspândit în lungul coastelor europene ale Oceanului Atlantic de la Insulele Britanice și Țările de Jos până în Maroc, Insulele Canare, Madeira și Azore, și în apropierea coastelor din Marea Mediterană și Marea Neagră