Completiva directă

Ana Tudorache

29 mai 2021 3:00

Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea funcției sintactice de complement direct (verbele cărora de subordonează un complement direct, părțile de vorbire cu rol de complement direct), recapitularea noțiunilor legate de frază (propoziție principală, propoziție subordonată, conjuncții coordonatoare și subordonatoare, părți de vorbire cu rol de element de relație). Materialul propune o discuție asupra completivei directe, realizare propozițională a complementului direct. Se pornește prezentarea regenților, apoi la prezentarea diferitelor de elemente de relație. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în frază, rolul de completivă directă. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.