Compararea puterilor

Raluca Tuliga

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în compararea a două numere scrise sub formă de puteri folosindaducerea la aceeași bază sau la același exponent. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.