Compararea şi ordonarea numerelor reale

Lilla Pellegrini

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în compararea numerelor reale utilizând modulul, aproximări, introducerea factorilor sub radical. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcursedoar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea diferitelor metode de comparare (ordonare) anumerelor reale.Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un contextmai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

În grădina bunicului. Compararea numerelor naturale 0-10

Cornelia Bataus

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități:1. Numărare (crescător și descrescător de la 0 la 10)2. Completarea șirului de numere naturale;3. Exercițiu de numărare în situație concretă (numărarea legumelor de fiecare fel); utilizarea simbolurilor atematice pentru compararea numerelor (>, <, =)4. Comparări numerice (Cine a cules mai mult? Bunica sau bunicul? Dar mai puțin?)5. Introducerea sintagmei „vecini ai unui număr” (identificarea vecinilor numerelor scrise pe legume)

Numerele naturale 10-20

Cornelia Bataus

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: 1. Numărare (crescător și descrescător de la 10 la 200) 2. Completarea șirului de numere naturale; 3. Exercițiu de numărare în situație concretă (numărarea iepurașilor); utilizarea simbolurilor matematice pentru compararea numerelor (>, <, =) 4. Comparări numerice (Care grupă de iepurași are mai mulți? Care mai puțini? 5. Introducerea sintagmei „vecini ai unui număr” (identificarea vecinilor numerelor scrise pe morcovi) 6. Desenarea pas cu pas a unui iepuraș