Tipuri de energie

Codrut Gabriel Morariu

29 decembrie 2021 2:00

În prima secțiune, elevii descoperă informații despre lumină și căldură, ca forme primare de energie. Apoi, sunt prezentate informații despre formele de energie naturală și cele de energie artificială. Apoi, aplică informațiile aflate într-un exercițiu de plasare a cartonașelor, astfel încât să obțină propoziții adevărate. Apoi, elevii descoperă resursa acordeon cu titlul Tipuri de combustibili, cu informații despre:Combustibili în stare solidă, Combustibili în stare lichidă, Combustibili în stare gazoasă. Apoi, elevii descoperă resursa acordeon cu titlul Energia verde, cu informații despre: Energia solară, Energia eoliană, Energia mareelor, Hidroenergie. Apoi, elevii selectează varianta corectă pentru completarea fiecărui enunț lacunar. Elevii privesc imaginile prezentate. Selectează „Adevărat“ sau „Fals“ pentru fiecare enunț. La final, elevii au de rezolvat un exercițiu în care trag fiecare imagine în dreptul tipului de energie ilustrat.

Combustibili

Doina Konta

29 iunie 2021 3:00