Împreună, mai puternici!

Melania Gardan

29 august 2021 3:00

În cadrul resursei, se prezintă conceptele de colaborare și cooperare. Informațiile prezentate sunt susținute de activități practice care vin în sprijinul elevilor pentru a înțelege rolul și importanța colaborării și cooperării în rezolvarea diferitelor situații cu care se confruntă.Resursa poate fi utilizată atât în activitatea față în față cât și în mediu de învățare online.

Forme de guvernâmânt

ROȘIORU SILVIU-STELICĂ

16 martie 2020 11:25

Motivație: această lecție este importantă deoarece elevii analizează formele de conducere și organizare ale statelor lumii. Condiții prealabile: elevii au cunoștințe anterioare referitor la sensul unor termeni precum monarhie sau republică; lecția presupune un grad ridicat de interdisciplinaritate. Obiectivul fundamental: formarea de priceperi și deprinderi în vederea dobândirii de noi cunoștințe referitoare la formele de guvernământ existente pe glob și care s-au individualizat în decursul istoriei.

Forme de guvernământ

ROȘIORU SILVIU-STELICĂ

16 martie 2020 11:21

Condiții prealabile: elevii au cunoștințe anterioare referitor la sensul unor termeni precum monarhie sau republică; lecția presupune un grad ridicat de interdisciplinaritate. Obiectivul fundamental: formarea de priceperi și deprinderi în vederea dobândirii de noi cunoștințe referitoare la formele de guvernământ existente pe glob și care s-au individualizat în decursul istoriei.

Ioni și Molecule

Virginel Gagu

14 martie 2020 17:31

Sunt prezentări Power Point într-o formă atractivă a noțiunilor esențiale privind ionii și moleculele predate la clasa VII-a.

Acest material îmbină cunoștințe despre carte... de la cartea clasică, cea care „miroase a tipar” la cartea digitală, în format electronic.

Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman

Nicu Constantinescu, Ana Golescu

6 februarie 2020 14:29

Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, denumită oficial Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, este un monument istoric (cod LMI PH-IV-m-A-16887) situat în Munţii Bucegi, pe teritoriul judeţului Prahova.