Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea formelor pronumelor reflexive și a pronumelor personale – clasa a VI-a. Reamintirea conceptului de clitic.Urmărirea materialuluiMaterialul propune o prezentare a contextelor în care cliticul reflexiv este obligatoriu și a metodelor de verificare a prezenței sale. Verbele românești cu și fără formă reflexivă – cu și fără deosebiri de sens. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.