Cliticul reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă

Ana Tudorache

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea formelor pronumelor personale și a pronumelor reflexive – clasa a VI-a, reluarea materialului cu privire la cliticul în acuzativ cu funcție de Cd. Materialul propune o discuție asupra cliticului reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă. Se pornește de la formele cliticelor reflexive – formele de acuzativ, spre sesizarea valorii reciproce. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în propoziție, rolul de complement direct. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: 1. Înainte de administrarea testuluiVizionarea materialelor video: Cliticul reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă, : Cliticul reflexiv în dativ cu valoare reciprocă Cliticul reflexiv – component obligatoriu al verbului sau al locuțiunii verbaleB. Administrarea testuluiTestul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea formelor pronumelor personale și a pronumelor posesive – clasa a VI-a, reamintirea conceptului de construcție reflexivă și cliticul reflexiv – formele de acuzativ. Materialul propune o discuție asupra rolului cliticelor reflexive în dativ. Se pornește de la formele cliticelor reflexive – formele de dativ – trăsături. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului lor în propoziție, rolul de complement indirect. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Cliticul reflexiv în Ac.- Cd

Ana Tudorache

29 martie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competențeispecifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitateaonline, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesarărecapitularea formelor pronumelor personale și apronumelor reflexive – clasa a VI-a, reluarea materialuluicu privire la cliticul în acuzativ cu funcție de Cd. Materialul propune o discuție asupra cliticului reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă. Se pornește de la formelecliticelor reflexive – formele de acuzativ, spre sesizareavalorii reciproce. Apoi se vizează identificarea corectă arolului în propoziție, rolul de complement direct.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitatede 15-25 de minute.