Trenulețul cifrelor

Cornelia Bataus

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea începe cu o o prezentare a TRENULETULUI CIFRELOR si numărăm de la 1 la 31, numerotând vagoanele. Încercuim numerele de la 20 la 26, care reprezintă locurile noastre din tren. Se scriu pe axa numerelor, numerele naturale de la 1 la 10. Se ordonează crescător și descrescător numerele de pe locomotive.

Numerele și cifrele de la 0 la 9

Marian Cirlig

29 aprilie 2021 3:00

Materialul poate fi integrat în lecție pentru consolidarea înțelegerii, citirii, scrierii și numărării în concentrul 0-9. Resursa este realizată în Livresq ce are patru momente (evidențiate și în cuprinsul lecției): Introducere, Numărătoare, Mulțime-număr-cifră, Ce știi? Cât știi? Momentele doi, trei și patru conțin clipuri video cu exemplificări ale numărătorii și a mulțimii pentru fiecare număr dar și cu sarcini de lucru. În lecție sunt integrate și sarcini de lucru cu itemi obiectivi de tip alegere multiplă. Primul clip video are coloană sonoră la început și final. Celelalte două clipuri nu au coloană sonoră.

Cifrele unui număr

Istvan Budai

1 martie 2021 2:00

În acest material se prezintă: noțiunea de cifră vs. număr obținerea ultimei cifre ca rest al împărțirii la 10; eliminarea ultimei cifre cu ajutorul împărțirii la 10; utilizarea unei structuri repetitive pentru obținerea cifrelor unui număr citit de la tastatură. Resursa poate fi folosită în semestru II, clasa a VI-a, și susține formarea competențelor specifice vizate. Elevii au sarcina de a viziona materialul video integrat și sunt încurajați de cadrul didactic să acceseze, pe propiile sisteme de calcul, mediul de programare Scratch. Modul de organizare a activității: activitatea poate fi organizată frontal, pe grupe sau individual, având caracter interactiv și stimulând cooperarea între elevi. Resursa poate fi utilizată și în cazul învățământului online.- timpul alocat activității care utilizează resursa: această resursă se poate utiliza în timpul unei ore de 40-50 de minute sau în pregătirea individuală. Resursa are o durată aproximativă de 15 minute.