Ecuația reacției chimice

Madalina Angelusiu

29 august 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la scrierea corectă a ecuațiilor chimice (scrierea reactanților și produșilor de reacție; stabilirea coeficienților. Această resursa poate fi utilizată la clasă 10 – 20 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la ecuațiile reacțiilor chimice, în funcție de natura reactanților și a produșilor de reacție. De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor chimice.

Legea Conservării Masei Substanțelor

Madalina Angelusiu

29 iulie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la legea conservării masei într-o reacție chimică. Sunt prezentate două reacții chimice (experimental) – reacția oțetului cu praful de copt și reacția clorurii de calciu cu sulfatul de sodiu. Această resursa poate fi utilizată la clasă 8 – 20 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la reacțiile chimice. De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor chimice.

Reacții chimice

Madalina Angelusiu

29 iulie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacția chimică. Sunt prezentate două reacții chimice (experimental) – reacția acidului clorhidric cu carbonatul de calciu și reacția hidroxidului de sodiu cu clorura ferică. Această resursa poate fi utilizată la clasă 5 – 15 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la reacțiile chimice, în funcție de natura reactanților și a produșilor de reacție. De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor chimice.

Tipuri de reacții chimice - Recapitulare

Madalina Angelusiu

29 iulie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la tipurile reactii chimice învățate. Sunt prezentate reacții de combinare, de descompunere, de substituție și de schimb.Această resursa poate fi utilizată la clasă 3 – 12 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la reacțiile chimice. De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor chimice studiate.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea familiarizării, asimilării și aplicării algoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul stoechiometric, calcularea masei unui reactant/produs de reacție pentru o reacție care are loc cu un anumit randament. Pașii ce trebuie parcurși urmăresc derularea logică: 1. scrierea corectă a ecuației reacției chimice (scrierea corectă a formulelor chimice pe baza valențelor și stabilirea coeficienților pentru respectarea legii conservării atomilor); 2. sublinierea formulelor substanțelor ce se vor utiliza în calcul (de identificat și calculat masa de substanță introdusă în exces într-o reacție chimică pentru a determina masa substanței pure ce determină produsul de reacție); 3. stabilirea semnificației cantitative (în grame sau în moli) a ecuației reacției chimice (reactanților și a produșilor de reacție); 4. notarea datelor problemei și a necunoscutei (în grame sau în moli) și stabilirea proporției din care se va determina necunoscuta; 5. determinarea necunoscutei și interpretarea, din punct de vedere chimic, a rezultatului.Pe baza unui enunț se descifrează informațiile și se rezolva problema reliefând aplicarea algoritmului de rezolvare a calcului stoechiometric pentru calcularea masei unui reactant/produs de reacție pentru o reacție care are loc cu un anumit randament. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de reactivare a cunoștințelor asimilare în clasa a VI-a la matematică (rapoarte egale, proporție, proprietatea fundamentală a proporției: produsul mezilor este egal cu produsul extremilor).

Tipuri de reacții chimice. Reacția de substituție

Madalina Angelusiu

29 aprilie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacția desubstituție Sunt prezentate reacțiile fierului cu sulfatul de cupru și zincului cu acidul clorhidric (experimental).Această resursa poate fi utilizată la clasă 8 – 20 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la reacțiile de substituție. De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor de substituție.

Descompunerea carbonaților

Madalina Angelusiu

29 aprilie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacțiile de descompunere a unor carbonați. Sunt prezentatereacțiile de descompunere a carbonatului de cupru și a carbonatului de zinc (experimental)

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea familiarizării, asimilării și aplicării algoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul stoechiometric, utilizând substanțe pure (se consideră că impuritățile sunt inerte din punct de vedere chimic). Pașii ce trebuie parcurși urmăresc derularea logică: 1. scrierea corectă a ecuației reacției chimice (scrierea corectă a formulelor chimice pe baza valențelor și stabilirea coeficienților pentru respectarea legii conservării atomilor); 2. sublinierea formulelor substanțelor ce se vor utiliza în calcul (din formula de puritate se calculează masa de substanță pură, considerând că impuritățile sunt inerte din punct de vedere chimic); 3. stabilirea semnificației cantitative (în grame sau în moli) a ecuației reacției chimice (reactanților și a produșilor de reacție); 4. notarea datelor problemei și a necunoscutei (în grame sau în moli) și stabilirea proporției din care se va determina necunoscuta;5. determinarea necunoscutei și interpretarea, din punct de vedere chimic, a rezultatului.Pe baza unui enunț se descifrează informațiile și se rezolvă problema reliefând aplicarea algoritmului de rezolvare a calcului stoechiometric, utilizând la reactanți substanțe pure, considerând că impuritățile sunt inerte din punct de vedere chimic. Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru, susținut și cu o diferențiere cromatică.Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de reactivare a cunoștințelor asimilare în clasa a V-a la matematică (procente) sau în clasa a VI-a la matematică (regula de 3 simplă, rapoarte, rapoarte egale, proporție, proprietatea fundamentală a proporției: produsul mezilor este egal cu produsul extremilor).

Reactualizarea cunoștințelor privind scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice, calculul masei moleculare, aplicarea legii conservării masei substanțelor/legii conservării atomilor și aplicarea algoritmului efectuării calculelor chimice pe baza tuturor tipurilor de reacții chimice și utilizarea informațiilor relevante în vederea familiarizării, asimilării și aplicării algoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul stoechiometric, utilizând soluții de diferite concentrații procentuale de masă.

Reactualizarea cunoștințelor privind scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice, calculul masei moleculare, aplicarea legii conservării masei substanțelor/legii conservării atomilor și aplicarea algoritmului efectuării calculelor chimice pe baza tuturor tipurilor de reacții chimice și utilizarea informațiilor relevante în vederea familiarizării, asimilării și aplicării algoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul stoechiometric, utilizând soluții de diferite concentrații procentuale de masă.

Descompunerea apei oxigenate

Madalina Angelusiu

29 martie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacția de descompunere a apei oxigenate. Reacția are loc într-un timp mai scurt înprezența catalizatorului de dioxid de mangan.Această resursa poate fi utilizată la clasă 5 – 15 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoarela descompunerea unei substanțe în absența sau prezența unui catalizator.De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor de descompunere.

Reacția metalelor cu halogenii

Madalina Angelusiu

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacția de combinare a metalelor cu halogenii, reactii cu importanță practică deosebită, în urma cărora se obțin halogenuri. Una dintre cele mai importante halogenuri este clorura de sodiu, sarea de bucătărie. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare și asupra altor reacții de combinare, precum și rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate în situații concrete, utilizând algoritmi de calcul și instrumente specifice chimiei. Materialul conține și două experimente chimice, reacția sodiului cu clorul și reacția cuprului cu clorul. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.

Reacția metalelor cu halogenii

Madalina Angelusiu

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacția de combinare a metalelor cu halogenii, reactii cu importanță practică deosebită, în urma cărora se obțin halogenuri. Una dintre cele mai importante halogenuri este clorura de sodiu, sarea de bucătărie. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare și asupra altor reacții de combinare, precum și rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate în situații concrete, utilizând algoritmi de calcul și instrumente specifice chimiei. Materialul conține și două experimente chimice, reacția sodiului cu clorul și reacția cuprului cu clorul. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.

Reacția hidrogenului cu nemetalele

Madalina Angelusiu

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare reacția hidrogenului cu nemetalele. Prin ardere, hidrogenul se combină cu oxigenul și formează apă, dar se combină și cu alte nemetale clor, sulf, azot și formează compușii corespunzători: acidul clorhidric – HCl, acidul sulfhidric – H 2 S, amoniacul – NH 3. Resursa poate fi utilizată între 4 – 20 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la reacția de combinare. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.