Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizareainformațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării uneiprobleme/situații-problemă, de exemplu: însușirea algoritmului de completare a configurațiilor electronice pentru primele 20 de elemente din Tabelul Periodic. Pe baza conceptelor studiate,se insistă pentru aplicarea regulilor în scopul reprezentării/modelării grafice a structurilor electronice ale primelor 20 de elemente din Tabelul Periodic.Resursa poate fi utilizată între 5 – 20 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitateade observare, selectare și aplicare a valorilor necesare din Tabelul Periodic al Elementelor.

Separarea substanțelor din amestecuri (2)

Madalina Angelusiu

29 august 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la separarea substanțelor din amestecurile eterogene (decantare și filtrare)Această resursa poate fi utilizată la clasă 14 – 25 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigativereferitoare la separarea substanțelor din amestecurile eterogene solid-lichid și lichid -lichid, în funcție de densitatea acestora.

Separarea substanțelor din amestecuri (1)

Madalina Angelusiu

29 august 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la separarea substanțelor din amestecurile omogene (Cristalizare și distilare)Această resursa poate fi utilizată la clasă 13 – 25 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigativereferitoare la separarea substanțelor din amestecuri, în funcție de tipul acestora.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă, de exemplu: stabilirea formulelor chimice ale substanțelor pe baza valențelor elementelor chimice, utilizarea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii substanțelor chimice compuse. Pe baza conceptelor studiate, se insistă pentru aplicarea regulilor în scopul rezolvării situațiilor-problemă privind stabilirea formulelor chimice ale substanțelor pe baza valențelor elementelor chimice.Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din anexe sau din Tabelul Periodic al Elementelor.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: determinarea formulei chimice a unei substanțe chimice compuse cunoscând compoziția procentuală elementală și masele atomice ale elementelor). Se aplică algoritmul de rezolvare a calculului calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, se respectă regulile de calcul în scopul rezolvării situației-problemă pentru oricare substanță chimică compusă.Pe baza denumirii substanței sau a informațiilor despre respectiva substanță, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului.Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru.Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din anexe sau din Tabelul Periodic al Elementelor.

Învelișul de electroni

Madalina Angelusiu

29 iulie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la particulele subatomice și la învelișul de electroni al atomului. Această resursa poate fi utilizată la clasă 2 – 10 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la structura atomului

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: calculul masei molare pentru a determinarea numărului de moli, a numărului de entități elementare-atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind calculul cantității de substanță ce se exprimă într-o unitate de măsură fundamentală din Sistemul Internațional de Unități de Măsură). Se insistă asupra aspectului exprimării cantității de substanță fie în g, moli sau număr de entități elementare (cu precizări privind numărul lui Avogadro, N A, sau constanta lui Avogadro). Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.

„Cartea de vizită” a unui element chimic

Ofelia Eniu

29 iunie 2021 3:00

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea, utilizarea și sintetizarea informațiilor relevante în vederea deducerii a cât mai multor informații din cele două numere caracteristice ale unui element chimic, Z și A. Completarea „cărții de vizită” reprezintă o lecție de recapitulare. Cunoscând numărul atomic/numărul de ordine Z, se poate deduce căsuța/locul ocupat în Tabelul Periodic, numărul de protoni din nucleu, sarcina nucleară, numărul de electroni din învelișul electronic(se poate realiza configurația electronică a atomului și se deduce numărul perioadei și al grupei, caracterul chimic, tipul de ioni pe care-l poate forma, valența), masa molară, eventual masa unui singur atom al elementului respectiv(cu precizări privind numărul lui Avogadro, N A, sau constanta lui Avogadro). Se insistă pe utilizarea unor date relevante privind structura învelișului de electroni pentru stabilirea poziției unui element în Tabelul Periodic, pe stabilirea valenței elementelor, a caracterului metalic sau nemetalic, a tipului de ion format (anion/cation) utilizând Tabelul Periodic. Resursa poate fi utilizată și pentru deducerea celor două numere caracteristice pentru un element chimic dacă se cunoaște poziția elementului în Tabelul Periodic.

Amestecuri de sustanțe

Madalina Angelusiu

29 iunie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la formarea unor amestecuri de substanțe. Această resursă poate fi utilizată la clasă 3 – 12 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la puritatea substantelor, la identificarea unor substante pure cu ajutorul constantelor fizice, precum și în rezolvarea de probleme pe baza conceptelor studiate.

Substanțe pure

Madalina Angelusiu

29 iunie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la formarea unor substantele pure.Această resursa poate fi utilizată la clasă 8 – 20 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la puritatea substantelor, la identificarea unor substante pure cu ajutorul constantelor fizice, precum și în rezolvarea de probleme pe baza conceptelor studiate.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării,asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării uneiprobleme/situații-problemă (de exemplu: utilizarea maseimolare pentru a calcula compoziția procentuală elementală) algoritmului de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind determinarea compoziției procentuale elementale a oricărei substanțe compuse.Pe baza denumirii substanței sau a formulei chimice a acesteia, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului. Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru, susținut și cu o diferențiere cromatică. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Calcule chimice pe baza formulelor chimice

Ofelia Eniu

29 mai 2021 3:00

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: utilizarea masei molare pentru a calcula compoziția procentuală elementală) algoritmului de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind determinarea compoziției procentuale elementale a oricărei substanțe compuse.Pe baza denumirii substanței sau a formulei chimice aacesteia, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului. Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru, susținut și cu o diferențiere cromatică. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție denivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea fixării, asimilării și aplicăriialgoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme pentru determinarea raportului atomic, raportului de masă, masei molare și determinarea numărului de moli pentru orice substanță chimică, simplă sau compusă.Pe baza denumirii sau formulei chimice, se descifrează informațiile, se selectează datele necesare și se rezolvă itemii aplicând algoritmului de rezolvare a calculului. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare, selectare și utilizare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea fixării, asimilării și aplicăriialgoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme pentru determinarea raportului atomic, raportului de masă, masei molare și determinarea numărului de moli pentru orice substanță chimică, simplă sau compusă.Pe baza denumirii sau formulei chimice, se descifrează informațiile, se selectează datele necesare și se rezolvă itemii aplicând algoritmului de rezolvare a calculului. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare, selectare și utilizare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Ph-ul soluțiilor

Madalina Angelusiu

29 aprilie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la scala de pH, determinarea pH-ului unor soluții apoase.Această resursa poate fi utilizată la clasă 5 – 15 minute.Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la determinarea pH-uluidiferitelor soluții întâlnite în viața cotidiană, precum și în rezolvarea de probleme pe baza conceptelor studiate.

Formarea ionilor pozitivi

Madalina Angelusiu

29 martie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la nemetalele din grupa a 18 a Tabelului Periodic. Aceste nemetale se numesc gaze rare sau gaze nobile.Această resursa poate fi utilizată la clasă 2 – 10 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la configurația electronică a atomului, la poziția elementelor în Tabelul Periodic, la caracteristicile gazelor rare date de structura lor electronică, precum și în rezolvarea de probleme pe baza conceptelor studiate.

Formarea ionilor negativi

Madalina Angelusiu

29 martie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la formarea ionilor negativi. Elementele chimice ai căror atomiformează ioni negativi au caracter nemetalic. Această resursa poate fi utilizată la clasă 5 – 15 minute.Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la formarea ionilor negativi prin acceptare de electroni, la poziția nemetalelor în Tabelul Periodic, la caracteristicile nemetalelor, precum și în rezolvarea de probleme pe baza conceptelor studiate.

Chestionar evaluare- Atomul

Ofelia Eniu

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse presupune selectarea informațiilor relevante în vederea diferențierii conceptelor și noțiunilor specifice: materie, atom, particulă subatomică (nucleon, proton, neutron, electron, quark).

Halogeni

Madalina Angelusiu

1 martie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la nemetalele din grupa a 17 a Tabelului Periodic. Aceste ne metale, numite halogeni, au o importanță practică deosebită.Această resursa poate fi utilizată la clasă 2 – 10 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la configurația electronică a atomului, la poziția elementelor în Tabelul Periodic, la caracteristicile halogenilor date de structura lor electronică, precum și în rezolvarea de probleme pe baza conceptelor studiate.

Gaze rare

Madalina Angelusiu

1 martie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la nemetalele din grupa a 18 a Tabelului Periodic. Aceste nemetale se numesc gaze rare sau gaze nobile.Această resursa poate fi utilizată la clasă 2 – 10 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la configurația electronică a atomului, la poziția elementelor în Tabelul Periodic, la caracteristicile gazelor rare date de structura lor electronică, precum și în rezolvarea de probleme pe baza conceptelor studiate.

Metale și nemetale. Proprietăți fizice

Madalina Angelusiu

1 martie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la proprietățile fizice ale metalelor și nemetalelor. Această resursa poate fi utilizată la clasă 5 – 10 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la proprietățile fizice ale metalelor și nemetalelor, proprietăți ce determină utilizarea acestora în diferite domenii.

Chestionar : Soluții concentrația procentuală

Ofelia Eniu

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare-evaluare ce ar presupune utilizarea acestei resurse derulează algoritmul efectuării de calcule pentru determinareafie a concentrației procentuale de masă a unor soluții, fie masa de solvat de solvent sau de soluție când se cunoaște una dintre celelalte valori corespunzătoare celorlalte noțiuni. Resursa poate fi utilizată între 30 – 50 minute și reprezintă un punct de plecare pentru rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate în situații concrete, utilizând algoritmi de calcul și instrumente specifice chimiei. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.

Soluții-concentrația procentuală

Ofelia Eniu

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune efectuarea de calcule pentru determinarea concentrației procentuale de masă a unor soluții când se cunosc maselede solvat și de soluție apoasă/masele de solvat și de apă. Resursa poate fi utilizată între 3 – 15 minute și reprezintă un punct de plecare pentru rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate în situații concrete, utilizând algoritmi de calcul și instrumente specifice chimiei. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia și de a rezolva în scris cerințele scrise pe fiecare slide. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.

Soluții cu aplicații practice

Ofelia Eniu

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Soluțiile de diferite concentrații se utilizează în agricultură, medicină, industria alimentară sau uz casnic. Persoane din familie contribuie la identificarea componentelor unor soluții uzuale și la prepararea acestora (utilizate împotriva bolilor și dăunătorilor diverselor culturi, pentru perfuzii, pentru siropuri, saramuri, lapte de var, alcool sanitar, oțet, etc.). Resursa poate fi utilizată între 2 – 30 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare și asupra altor soluții, precum și rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate în situații concrete, utilizând algoritmi de calcul și instrumente specifice chimiei. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia și de a rezolva în scris cerințele scrise pe fiecare slide. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.

Chestionar-Soluții-concentrația procentuală

Ofelia Eniu

29 ianuarie 2021 2:00

Chestionar Soluții – evaluare concentrația în procente de masă( concentrația procentuală)

Metale alcaline

Madalina Angelusiu

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la metaleledin grupa 1 a Tabelului Periodic. Aceste metale, numite metale alcaline,au o importanță practică deosebită.Resursa poate fi utilizată între 2 – 10 minute. Reprezintă un punct deplecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la configurația electronică a atomului, la caracteristicile acestor metale date de structura lor electronică, precum și în rezolvarea de probleme pe baza conceptelor studiate. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.