Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea fixării, asimilării și aplicăriialgoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme pentru determinarea raportului atomic, raportului de masă, masei molare și determinarea numărului de moli pentru orice substanță chimică, simplă sau compusă.Pe baza denumirii sau formulei chimice, se descifrează informațiile, se selectează datele necesare și se rezolvă itemii aplicând algoritmului de rezolvare a calculului. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare, selectare și utilizare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Chestionar evaluare- Atomul

Ofelia Eniu

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse presupune selectarea informațiilor relevante în vederea diferențierii conceptelor și noțiunilor specifice: materie, atom, particulă subatomică (nucleon, proton, neutron, electron, quark).

Chestionar : Soluții concentrația procentuală

Ofelia Eniu

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare-evaluare ce ar presupune utilizarea acestei resurse derulează algoritmul efectuării de calcule pentru determinareafie a concentrației procentuale de masă a unor soluții, fie masa de solvat de solvent sau de soluție când se cunoaște una dintre celelalte valori corespunzătoare celorlalte noțiuni. Resursa poate fi utilizată între 30 – 50 minute și reprezintă un punct de plecare pentru rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate în situații concrete, utilizând algoritmi de calcul și instrumente specifice chimiei. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.

Chestionar-Soluții-concentrația procentuală

Ofelia Eniu

29 ianuarie 2021 2:00

Chestionar Soluții – evaluare concentrația în procente de masă( concentrația procentuală)