Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: calculul masei molare pentru a determinarea numărului de moli, a numărului de entități elementare-atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind calculul cantității de substanță ce se exprimă într-o unitate de măsură fundamentală din Sistemul Internațional de Unități de Măsură). Se insistă asupra aspectului exprimării cantității de substanță fie în g, moli sau număr de entități elementare (cu precizări privind numărul lui Avogadro, N A, sau constanta lui Avogadro). Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării,asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării uneiprobleme/situații-problemă (de exemplu: utilizarea maseimolare pentru a calcula compoziția procentuală elementală) algoritmului de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind determinarea compoziției procentuale elementale a oricărei substanțe compuse.Pe baza denumirii substanței sau a formulei chimice a acesteia, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului. Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru, susținut și cu o diferențiere cromatică. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Calcule chimice pe baza formulelor chimice

Ofelia Eniu

29 mai 2021 3:00

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: utilizarea masei molare pentru a calcula compoziția procentuală elementală) algoritmului de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind determinarea compoziției procentuale elementale a oricărei substanțe compuse.Pe baza denumirii substanței sau a formulei chimice aacesteia, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului. Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru, susținut și cu o diferențiere cromatică. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție denivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea fixării, asimilării și aplicăriialgoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme pentru determinarea raportului atomic, raportului de masă, masei molare și determinarea numărului de moli pentru orice substanță chimică, simplă sau compusă.Pe baza denumirii sau formulei chimice, se descifrează informațiile, se selectează datele necesare și se rezolvă itemii aplicând algoritmului de rezolvare a calculului. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare, selectare și utilizare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea fixării, asimilării și aplicăriialgoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme pentru determinarea raportului atomic, raportului de masă, masei molare și determinarea numărului de moli pentru orice substanță chimică, simplă sau compusă.Pe baza denumirii sau formulei chimice, se descifrează informațiile, se selectează datele necesare și se rezolvă itemii aplicând algoritmului de rezolvare a calculului. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare, selectare și utilizare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Reactualizarea cunoștințelor privind scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice, calculul masei moleculare, aplicarea legii conservării masei substanțelor/legii conservării atomilor și aplicarea algoritmului efectuării calculelor chimice pe baza tuturor tipurilor de reacții chimice și utilizarea informațiilor relevante în vederea familiarizării, asimilării și aplicării algoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul stoechiometric, utilizând soluții de diferite concentrații procentuale de masă.