Calculăm folosind unități de măsură

Nicoleta Laura Piros

29 decembrie 2021 2:00

Resursa educațională conține o suită de exerciții pentru formarea competenței de operare cu unități de măsurăstandardizate, fără transformări prin efectuarea unor calcule unor calcule folosind unități de măsură pentru lungime,masă,capacitate (volum), unități monetare.