Igiena sistemului locomotor

Katalin M

29 decembrie 2021 2:00

Pielea

Katalin M

29 octombrie 2021 3:00

Reproducerea la vertebrate

Katalin M

29 septembrie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de particularitățile auzului la vertebrate (pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate de evaluare. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vreasă le dezvolte la elevi, pot fi create și alte activități cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de particularitățile vederii la vertebrate (pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate de evaluare. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, pot fi create și alte activități cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de particularitățile pielii la vertebrate (pești,amfibieni, reptile, păsări și mmifere). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate practică. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintăvizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, pot fi create și alte activități cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi deevaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe,acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele reguli de igienă pentru menținerea unei stări de sănătate a sistemului nervos. La finalul resursei se regăseșc două propuneri de activități ce pot deveni activitață de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Scheletul

Adriana Voicila

1 martie 2021 2:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de scheletul corpului uman, numărul oaselor, numele acestora și localizarea lor. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate practică prin care elelvii își pot exersa cunoștințele acumulate și îndemânarea, aceasta poate deveni activitate de evaluare, astfel, prin parcurgerearesursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vreasă le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicațiisuplimentare.

Reproducerea la plante - structura florii la angiosperme

Adriana Voicila

29 ianuarie 2021 2:00

Înregistrarea datelor privind anatomia și fiziologia structurilor observate. Resurse: 1.procedurale: observația, explicația prin text și imagini; 2. materiale: fotografii, clipuri video, text informativ; 3. temporale: 20 de minute; 4. forme de organizare: individual.