Artropode. Insecte. Coleoptere (gândaci)

Adriana Voicila

29 august 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza informațiile legate de coleoptere. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare – realizarea unei prezentări multimedia, a unei planșe sau a unui desen care sp cuprinda informații despre diferite coleoptere. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Artropode. Insecte. Lepidoptere (fluturi)

Adriana Voicila

29 august 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza informațiile legate de lepidoptere (fluturi). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare – completarea desenului unui future cu părțile componente ale corpului acestuia.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Viermi lați

Adriana Voicila

29 august 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de grupele de viermi – platelminții (viermii lați). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare – documentare și realizarea unei reprezentări a unei parazitoze produse de un vierme lat parazit.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Artropode. Insecte. Himenoptere (albina)

Adriana Voicila

29 august 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza informațiile legate de himenoptere, în special de grupa albinelor. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare – documentaare și realizarea unei expoziții cu produse apicole. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Animale nevertebrate: moluște - cefalopode

Adriana Voicila

29 iulie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele grupe de moluște – grupa cefalopodelor. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare - realizarea unui mlaj a unei cefalopode folosind pasată modelatoare.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare .Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Animale nevertebrate: moluște - scoici

Adriana Voicila

29 iunie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele grupe de moluște – grupa scoicilor. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare - realizarea unei colecții de scoici.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Animale nevertebrate: moluște - melci

Adriana Voicila

29 mai 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele grupe de moluște – clasa melcilor. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare - realizarea unei colecții de cochilii de melci. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Animale vertebrate - Reptile

Adriana Voicila

29 aprilie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele grupe de reptile, resursa prezentând 4 grupe distincte – șopârle, șerpi, broaște țestoase și crocodili. La finalul resursei se regăsește o propunere deactivitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluar și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Fungi

Katalin M

1 martie 2021 2:00

Completarea legendei unui desen realizat pe baza informațiilor din diverse surse - texte, imagini (de exemplu: relații între viețuitoare, adaptări morfologice ale viețuitoarelor la mediul de viață) După parcurgerea lecției din Livresq unde sunt prezentate caracteristicile morfologice ale ciupercilor, elevii realizează legenda următoarelor scheme de desene: Mediul de viață ale ciupercilor-Asemănări și deosebiri între plante-ciuperci-animale-Clasificarea ciupercilor-Rolul și importanța ciupercilor-Structura unui ciuperci cu pălărie. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 30-40 de minute. Resursa poate fi utilizată online, prilej cu care profesorul poate aduce exemple și explicații suplimentare.

Grupe de păsări

Adriana Voicila

1 martie 2021 2:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele grupe de păsări, resursa prezentând 6 grupe distincte. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Animale vertebrate - Amfibieni

Adriana Voicila

29 ianuarie 2021 2:00

observarea unor fotografii /clipuri video cu diferite tipuri de amfibieni, stabilirea unor caracteristici comune amfibienilor și realizarea de desene, machete ale unor ecosisteme, modele ale unor tipuri de organismeResurse:1.procedurale: observația, explicația prin text și imagini 2. materiale: fotografii, clipuri video, text informativ3. temporale: 40 de minute4. forme de organizare: individual

Animale vertebrate - Amfibieni

Adriana Voicila

29 ianuarie 2021 2:00

observarea unor fotografii /clipuri video cu diferite tipuri de amfibieni, stabilirea unor caracteristici comune amfibienilor și realizarea de desene, machete ale unor ecosisteme, modele ale unor tipuri de organismeResurse: 1.procedurale: observația, explicația prin text și imagini 2. materiale: fotografii, clipuri video, text informativ3. temporale: 40 de minute4. forme de organizare: individual