Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: calculul masei molare pentru a determinarea numărului de moli, a numărului de entități elementare-atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind calculul cantității de substanță ce se exprimă într-o unitate de măsură fundamentală din Sistemul Internațional de Unități de Măsură). Se insistă asupra aspectului exprimării cantității de substanță fie în g, moli sau număr de entități elementare (cu precizări privind numărul lui Avogadro, N A, sau constanta lui Avogadro). Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.