Atmosfera-caracteristici generale

Ana Dobrea

29 mai 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii pot dobândi informații despre termenii geografici noi, ce definesc învelișul de aer al Pământului, elementele care intră în compoziția atmosferei, culoarea, forma, structura atmosferei. Această resursă se poate prezenta elevilor în diverse momente ale lecției. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate sub formă de joc – Ruleta cu întrebări, ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.