Unități de măsură pentru arie

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru arie, calculul ariilor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru arie și calculul ariilor suprafețelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Aria și volumul sferei

Raluca Tuliga

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau înaplicarea formulelor de arie și de volum ale sferei în contextevariate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii side volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Aria trapezului

Sorina Mihaela Stoian

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentrupredarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid,fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii de arie în cazul trapezului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitatece presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în deducerea formulelor de calcul ale ariei trapezului, rezolvarea unor probleme ce au la bază folosirea formulelor de arie învățate.

Aria triunghiului

Sorina Mihaela Stoian

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii de arie a triunghiului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în prezentarea formulelor de calcul ale ariei triunghiului oarecare, dreptunghic și respectiv echilateral, rezolvarea unor probleme ce au la bază folosirea acestor formule.

Aria paralelogramului

Sorina Mihaela Stoian

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii de arie a paralelogramului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în deducerea formulei de calcul a ariei paralelogramului plecând de la formula ariei triunghiului și rezolvarea unor probleme ce au la bază folosirea formulelor de arie învățate.

Aria rombului

Sorina Mihaela Stoian

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii dearie a rombului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în deducerea formulelor de calcul ale ariei rombului pornind de la aria triunghiului dreptunghic, rezolvarea unor probleme cu caracter practic ce au la bază folosirea formulelor de arie învățate.