Aria triunghiului

Daniela Ifrim

29 decembrie 2021 2:00

Aria triunghiului

Daniela Ifrim

29 decembrie 2021 2:00

Aria triunghiului

Sorina Mihaela Stoian

29 aprilie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 3-5 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea noțiunii de arie a triunghiului. Aceasta poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în prezentarea formulelor de calcul ale ariei triunghiului oarecare, dreptunghic și respectiv echilateral, rezolvarea unor probleme ce au la bază folosirea acestor formule.