Test Argou vs. jargon

Anda Laura Silea

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4.Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: 1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video : Argoul, Jargonul B. Administrarea testului. Testul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.