Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de elementele unei ape curgătoare (izvor,curs de apă, gură de vărsare, afluenți, confluență, cumpăna de ape, bazin hidrografic). Pe parcursul resursei, elevii primesc sarcină de lucru (individual/pe grupe) să identifice elementele unei ape curgătoare (fluvial Amazon) cu ajutorul hărții geografice din manual, atlas, aplicația Google Earth Pro. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate practică- experiment prin care elelvii își pot exersa cunoștințele acumulate (despre elementele unei ape curgătoare și formarea unei delte) și îndemânarea . Aceasta poate deveni activitate de evaluare, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare