Activitatea propusă poate consitui parte dintr-o lecție ce poate fi vizionată în mediul online (sau o lecție de sine stătătoare, cu explicații suplimentare din partea cadrului didactic, daacă consideră oportun acest lucru), cu informații scrise, fotografii, animații etc, pe baza cărora se pot formula și diferiți itemi de evaluare.Activitatea îndeplinește criterii STEAM: informații științifice legate de anatomia plantelor și funcțiile /rolurile organelor plantelor; desenarea unor orgne la diferite plante sau realizarea unui mulaj din plastilină a unei plante cu flori (cu toate elementele componente) – ca activitate suplimentară/practică dată de profesor; noțiuni matematice (gruprea pe categorii a organelor plantelor).

Reproducerea la plante - structura florii la angiosperme

Adriana Voicila

29 ianuarie 2021 2:00

Înregistrarea datelor privind anatomia și fiziologia structurilor observate. Resurse: 1.procedurale: observația, explicația prin text și imagini; 2. materiale: fotografii, clipuri video, text informativ; 3. temporale: 20 de minute; 4. forme de organizare: individual.