Materialul video prezintă algoritmii adunării și scăderii numerelor naturale în concentrul 0 -1 000 000 fără trecere peste ordin, dirijând învățarea prin intermediul personajului tutore. Se propun exerciții de descompunere a numerelor în alte numere formate numai din unități, zeci, sute, mii ș.a.,schimbarea locului termenilor, asocierea acestora, realizarea de sume parțiale și suma finală. În exemplele aplicații se insistă pe acești algoritmi cu scopul de a forma automatismele. Poziționarea numerelor pe ordine și realizarea sumei sau a diferenței facilitează înțelegerea modalității de calcul. Se propune repetarea elementelor de limbaj matematic și se prezintă legătura dintre adunare și scădere ca modalitate de verificare. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, Vânătorii de cărți, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de răspuns sau rezolvare individuală, dar și prin încurajarea personajului tutore care solicită răspunsuri copiilor. Exercițiile oferă variante de verificare care conțin explicații suplimentare cu scop de în fixarea cunoștințelor.

Să schimbăm decorul! - Aplicație Scratch

Istvan Budai

1 martie 2021 2:00

În acest material se prezintă: Alegerea unui decor de fundal pentru scena actuală; Schimbarea decorului în urma unui eveniment (atingerea marginii scenei de către personaj); Crearea unei aplicații în care personajul principal va putea părăsi scena, dar în momentul ieșirii din scena actuală, va intra într-o scenă cu fundal diferit, iar în caz de revenire decorul se va schimba la loc. Utilizarea unei structuri repetitive pentru realizarea cerințeiResursa poate fi folosită în semestru II, clasa a VI-a, și susține formarea competențelor specifice vizate. Elevii au sarcina de a viziona materialul video integrat și sunt încurajați de cadrul didactic să acceseze, pe propiile sisteme de calcul, mediul de programare Scratch. Modul de organizare a activității: activitatea poate fi organizată frontal, pe grupe sau individual, având caracter interactiv și stimulând cooperarea între elevi. Resursa poate fi utilizată și în cazul învățământului online.- timpul alocat activității care utilizează resursa: această resursă se poate utiliza în timpul unei ore de 40-50 de minute sau în pregătirea individuală. Resursa are o durată aproximativă de 15 minute.

Urmărire ca în filme - prezentare video

Istvan Budai

29 ianuarie 2021 2:00

Resursa de tip video.Aceasta realizează, în prima parte, reamintirea conceptelor legate de algoritmi: moduri de reprezentare, utilizarea variabilelor, structuri de bază. Resursa propusă are in vedere activitatea de învățare ce presupune explorarea incipientă a elementelor de algoritmică și de programare.Resursa poate fi folosită în etapa de pregătire, la începutul semestrului II. și susține formarea competențelor specifice vizate.Elevii au sarcina de a viziona materialul video integrat și sunt încurajați de cadrul didactic urmărească procesul de prelucrare a datelor, schimbarea continuuă a datelor în funcție de algoritmul dat, în urma parcurgerii unui ciclu cu test inițial.-modul de organizare a activității: activitatea poate fi organizată frontal, pe grupe sau individual, având caracter interactiv și stimulând cooperarea între elevi. Resursa poate fi utilizată și în cazul învățământului online.- timpul alocat activității care utilizează resursa: această resursă se poate utiliza în timpul unei ore de 40-50 de minute sau în pregătirea individuală. Resursa are o durată aproximativă de 15 minute.