Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă, de exemplu: stabilirea formulelor chimice ale substanțelor pe baza valențelor elementelor chimice, utilizarea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii substanțelor chimice compuse. Pe baza conceptelor studiate, se insistă pentru aplicarea regulilor în scopul rezolvării situațiilor-problemă privind stabilirea formulelor chimice ale substanțelor pe baza valențelor elementelor chimice.Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din anexe sau din Tabelul Periodic al Elementelor.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: determinarea formulei chimice a unei substanțe chimice compuse cunoscând compoziția procentuală elementală și masele atomice ale elementelor). Se aplică algoritmul de rezolvare a calculului calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, se respectă regulile de calcul în scopul rezolvării situației-problemă pentru oricare substanță chimică compusă.Pe baza denumirii substanței sau a informațiilor despre respectiva substanță, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului.Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru.Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din anexe sau din Tabelul Periodic al Elementelor.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea fixării, asimilării și aplicăriialgoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme pentru determinarea raportului atomic, raportului de masă, masei molare și determinarea numărului de moli pentru orice substanță chimică, simplă sau compusă.Pe baza denumirii sau formulei chimice, se descifrează informațiile, se selectează datele necesare și se rezolvă itemii aplicând algoritmului de rezolvare a calculului. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare, selectare și utilizare a valorilor necesare din tabele/anexe.