Fonetica – Alfabetul

Veronica Sandor

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are ca scop învățarea de către elevi a unei exprimări îngrijite, elaborate și cunoașterea unui codoral standard. În cadrul resursei elevul este familiarizat cu noțiunile de alfabet, consoane, vocale și semivocale, realizând exerciții simple de identificare a acestora din urmă în cadrul unor cuvinte date.

Povestea alfabetului - exercițiu-suport

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Lectură”, identificarea cuvintelor-cheie dintr-un text ascultat/citit, precum și alcătuirea planului simplu de idei. Conținuturile abordate sunt textul narativ, narativul nonliterar, cuvinte-cheie, informații esențiale și de detaliu, idee principală, temă, planul simplu de idei.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipului1. Se poate iniția un brainstorming pe tema scrierii, cu scopul de a actualiza cunoștințele dobândite la istorie despre vechimea tipurilor de scriere.B. Vizionarea videoclipului- Pentru momentul de pre-lectură (Etapa 01. Dicționar), se pot distribui, pe două rânduri, cele două versiuni ale exercițiului de diminuare a dificultăților semantice, iar verificarea corectitudinii rezolvării poate fi făcută prin autoevaluare, vizionând clipul de la minutul 0:55.- Exercițiul interactiv de diminuare a dificultăților semantice poate fi rezolvat și online https://wordwall.net/ro/resource/8922427 - Pentru Etapa 03. Termeni-cheie, Etapa 04. Informații esențiale și de detaliu, Etapa 05. Ideile principale, videoclipul poate fi oprit pentru ca elevii să formuleze propriile răspunsuri care, apoi, pot fi comparate cu cele oferite. - Pentru Etapa 06. Autoevaluare, pe baza celor trei întrebări, se insistă asupra respectului pentru diversitatea lingvistică și asupra aprecierii moștenirii culturale universale și naționale, ca modificare în modul de a gândi, a simți, a se comporta.C. După vizionarea clipului- Se recomandă folosirea Testului interactiv cu informații din textul audiat/citit.- Se valorifică informațiile structurate în planul simplu de idei într-o prezentare orală.- Se discută despre criteriile de evaluare a unei prezentări orale.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 50-100 de minute.

Povestea alfabetului

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Lectură”, identificarea cuvintelor-cheie dintr-un text ascultat/citit, precum și alcătuirea planului simplu de idei. Conținuturile abordate sunt textul narativ, narativul nonliterar, cuvinte-cheie, informații esențiale și de detaliu, idee principală, temă, planul simplu de idei.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipului1. Se poate iniția un brainstorming pe tema scrierii, cu scopul de a actualiza cunoștințele dobândite la istorie despre vechimea tipurilor de scriere.B. Vizionarea videoclipului- Pentru momentul de pre-lectură (Etapa 01. Dicționar), se pot distribui, pe două rânduri, cele două versiuni ale exercițiului de diminuare a dificultăților semantice, iar verificarea corectitudinii rezolvării poate fi făcută prin autoevaluare, vizionând clipul de la minutul 0:55.- Exercițiul interactiv de diminuare a dificultăților semantice poate fi rezolvat și online https://wordwall.net/ro/resource/8922427 - Pentru Etapa 03. Termeni-cheie, Etapa 04. Informații esențiale și de detaliu, Etapa 05. Ideile principale, videoclipul poate fi oprit pentru ca elevii să formuleze propriile răspunsuri care, apoi, pot fi comparate cu cele oferite. - Pentru Etapa 06. Autoevaluare, pe baza celor trei întrebări, se insistă asupra respectului pentru diversitatea lingvistică și asupra aprecierii moștenirii culturale universale și naționale, ca modificare în modul de a gândi, a simți, a se comporta.C. După vizionarea clipului- Se recomandă folosirea Testului interactiv cu informații din textul audiat/citit.- Se valorifică informațiile structurate în planul simplu de idei într-o prezentare orală.- Se discută despre criteriile de evaluare a unei prezentări orale.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 50-100 de minute.

Test Alfabetul limbii române

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”, ortoepie şi ortografie. Conținuturile abordate sunt originea alfabetului limbii române și semnele diacritice specifice alfabetului limbii române. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 3-5 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: A. Înainte de administrarea testului- Vizionarea videoclipului „Povestea alfabetului”.- Rezolvarea Testului interactiv cu informații din textul audiat/citit.B. Administrarea testului- Testul se administrează online https://forms.gle/4bCrLQGLgvCsyk759 - Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 3-5 minuteC. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare sau propune o reascultare a textului „Povestea alfabetului”.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 5-10 minute.