Biogeografia Africii - Savana

Ana Dobrea

29 martie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei, elevii își pot sistematiza mai bineinformațiile legate de principalele caracteristici geografice alezonei biogeografice de savană. La finalul resursei se regăseșteo propunere de activitate ce poate deveni activitate deevaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel,prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintăvizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vreasă le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cumateriale ce vin în completarea celei prezenteClipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe,acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.