Pornind de la prezentarea unei probleme, copiii sunt dirijați spre descoperirea algoritmilor în calculul adunării cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000. Descompunerea numerelor în ordine, gruparea ordinelor, scrierea numerelor păstrând corespondența ordinelor și verbalizarea rezolvărilor sunt elemente prezentate de personajul tutore care intervine cu notații sau indicații pe ecran. Spre finalul videoclipului se propune un joc tip labirint care solicită atenția copiilor, limbajul matematic și realizarea de calcule pentru a identifica traseul corect. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Pisicile războinice”, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de rezolvare individuală. Exercițiile oferă feedback care conțin explicații suplimentare cu scop de a fixa unoștințele.

Fișă de lucru pentru fixare în cadrul lecțiilor despre adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 1000000 fără trecere peste ordin. Se propun variante diferite de exersare a calculelor. În feedback-ul pe răspunsuri incorecte se oferă informații despre algoritmi și corectitudinea calculelor. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale a fișei. Formularul electronic conține alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea, feedback final și link special care permite reluarea. Forma de bază a resursei este formularul electronic Google.

Materialul video prezintă algoritmii adunării și scăderii numerelor naturale în concentrul 0 -1 000 000 fără trecere peste ordin, dirijând învățarea prin intermediul personajului tutore. Se propun exerciții de descompunere a numerelor în alte numere formate numai din unități, zeci, sute, mii ș.a.,schimbarea locului termenilor, asocierea acestora, realizarea de sume parțiale și suma finală. În exemplele aplicații se insistă pe acești algoritmi cu scopul de a forma automatismele. Poziționarea numerelor pe ordine și realizarea sumei sau a diferenței facilitează înțelegerea modalității de calcul. Se propune repetarea elementelor de limbaj matematic și se prezintă legătura dintre adunare și scădere ca modalitate de verificare. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, Vânătorii de cărți, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de răspuns sau rezolvare individuală, dar și prin încurajarea personajului tutore care solicită răspunsuri copiilor. Exercițiile oferă variante de verificare care conțin explicații suplimentare cu scop de în fixarea cunoștințelor.

Adunarea și scăderea numerelor naturale

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale

Sorina Mihaela Stoian

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea tipurilor de fracții zecimale și a comparării acestora, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de operații (adunare și scădere) cu numere raționale exprimate sub formă de fracție zecimală și/sau ordinară.

Adunarea numerelor întregi

Lilla Pellegrini

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență adunarea numerelor întregi. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție de 11 minute cuprinde exemple diferite față de manual. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea operației de adunare. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.