Fișa de evaluare este propunere pentru înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000, când unul din factori are 1,2 sau 3 cifre.Se propun variante diferite de exersare a calculelor, pornind de la simple înmulțiri, alegerea variantelor corecte de rezolvare deprobleme cu exersarea limbajului matematic, identificarea valorii de adevăr a unor exerciții, cu aplicare pe proprietățile înmulțirii sau calcule pornind de la identificarea unor date combinate (numărul de zile dintr-o lună pentru un an bisect). În feedback-ul pe răspunsuri incorecte se oferă informații despre algoritmi și corectarea calculelor. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale a fișei. Formularul electronic conține alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea, feedback final și link special care permite reluarea.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții zecimale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Continuare a videoclipurilor care prezintă proprietățile înmulțirii, acest material propune o serie de exerciții speciale de exersarea fiecărei proprietăți. Pornind de la lectura „Întâmplări din grădina mea” de Ana Blandiana, materialul propune exersarea fiecărei proprietăți a înmulțirii. Copiii descoperă 1 ca element neutru, factorul 0, comutativitatea, asociativitatea și distributivitatea față de adunare și scădere. Personajul tutore intervine cu notații sau indicații pe ecran, cu verificare. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Caracterul interactiv a fost introdus prin cîteva exerciții care oferă timp de rezolvare individuală.

Înmulțirea cu 10, 100, 1000 - Test de evaluare

Valentina Stefan

29 noiembrie 2021 2:00

Fișa de evaluare este propunere pentru Înmulțirea numerelor cu 10, 100, 1 000.Se propun variante diferite de exersare a calculelor, pornind de la simplele înmulțiri, alegerea variantelor corecte de rezolvare de probleme, identificarea mai multor modalități de rezolvare și rezolvări de probleme cu date combinate.În feedback-ul pe răspunsuri incorecte se oferă informații despre algoritmi și corectarea calculelor.Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale a fișei. Formularul electronic conține alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea, feedback final și link special care permite reluarea. Forma de bază a resursei este formularul electronic Google.

Înmulțirea numerelor naturale

Raluca Tuliga

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 9 -12 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Proba înmulțirii și a împărțirii

Didina Botgros

29 iulie 2021 3:00

Lecția Livresq are următorul cuprins:1. Despre lecție2. Descoperă! – material video3. Reține! – planșe4. Aplică! – Chestionar cu variante multiple de răspuns. Alege varianta corectă pentru proba fiecărei operații. Găsește pentru fiecare operație proba potrivită.5. Exersează! – fișă de lucru PDF editabil

Test - Inmulțirea numerelor naturale

Didina Botgros

29 iunie 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 1.5. Efectuarea de înmulțiri şi împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva prin înmulțire exerciții și probleme variate. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online,elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Proprietățile înmulțirii

Didina Botgros

29 iunie 2021 3:00

Materialul evidențiază prin exemple concrete, proprietățile înmulțirii (comutativitate, asociativitate, element neutru) fără precizarea terminologiei. Se trece apoi la rezolvarea unor situații practice de aflare a unei sume de termeni egali prin aplicarea proprietăților înmulțirii.

Înmulțirea numerelor naturale prin adunare repetată

Didina Botgros

29 iunie 2021 3:00

Materialul prezintă adunarea cardinalelor unor mulțimi care au același număr de elemente. Sunt evidențiate modalitățile de grupare a elementelor unei mulțimi pentru determinarea cardinalului acesteia. Aflarea sumelor de termeni egali se face prin probleme practice, asociind apoi suma cu operația de înmulțire corespunzătoare. Se dau noțiunile de factor și produs. Sunt propuse spre rezovare câteva probleme după imagini, probleme în care se asociază oprația de adunare repetată de termeni egali, cu operația de înmulțire.

Înmulțirea numerelor întregi

Lilla Pellegrini

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență înmulțirea numerelor întregi. .Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, fiind un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 13 minute. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor de înmulțirea numerelor întregi, dar poate fi privită și ca parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.