Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții zecimale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Test - Împărțirea numerelor naturale

Didina Botgros

29 iulie 2021 3:00

În testul formativ găsim efectuarea de înmulțiri şi împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva prin împărțire exerciții și probleme variate. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. Elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Proba înmulțirii și a împărțirii

Didina Botgros

29 iulie 2021 3:00

Lecția Livresq are următorul cuprins:1. Despre lecție2. Descoperă! – material video3. Reține! – planșe4. Aplică! – Chestionar cu variante multiple de răspuns. Alege varianta corectă pentru proba fiecărei operații. Găsește pentru fiecare operație proba potrivită.5. Exersează! – fișă de lucru PDF editabil

Cazuri speciale de împărțire

Didina Botgros

29 iulie 2021 3:00

Lecția Livresq are următorul cuprins: 1. Despre lecție2. Descoperă! – material video3. Reține! – planșă cu cazurile speciale de împărțire 4. Aplică! - Joc wordwall- Chestionar cu variante multiple de răspuns. 5. Exersează! – fișă de lucru PDF editabil

Materialul prezintă scăderea cardinalelor unor mulțimi care au același număr de elemente. Sunt evidențiate modalitățile de grupare a elementelor unei mulțimi pentru determinarea cardinalului acesteia. Scăderea de termeni egali se face prin probleme practice, asociind apoi scăderea repetată cu operația de împărțire corespunzătoare. Se dau noțiunile specifice operației de împărțire (deîmpărțit, împărțitor, cât). Sunt propuse spre rezovare câteva probleme după imagini, probleme în care se asociază oprația de scădere repetată de termeni egali, cu operația de împărțire.

Împărțirea numerelor întregi

Lilla Pellegrini

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență înmulțirea numerelor întregi. Resursa creată poate să devină un ajutor pentru elevi și profesori în atingerea diferitelor obiective (de învățare sau depredare). Resursa are scopul de a promova creativitatea la elevi. Utilizarea resursei îi va ajută pe elevi să construiască cunoștințe mai aprofundate pe tema Împărțirii numerelor întregi și va contribui la dezvoltarea strategiilor individuale de învățare, valorilor, atitudinilor și abilităților. Resursa contribuie la construirea unei baze solide pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în condițiile în care materialul este parcurs individual decătre elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de profesorii de matematică, la clasă sau online. Un profesor poate să aleagă anumite activități de învățare și să le parcurgă doar pe acelea sau poate să parcurgă integral resursa. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor legate de împărțirea numerelor întregi, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice aferente domeniului de conținut Mulțimea numerelor întregi.