Activitatea de învățare folsoește ca ancoră textul narativ literar, despre care elevii au învățat din clasa a V-a. De aceea, poate fi folosită fie la începutul anului școlar, fie după ce elevii studiază Textul narativ literar în versuri. Structural, resursa video se împarte astfel: I. Definirea termenilor;II. Lucru pe textul „Vulpea și cocoșul” de S. Epure; III.(Auto)Evaluare; IV. Rezolvare