logo educred Apele: Râurile interioare – caracteristici ale rețelei hidrografice

Apele: Râurile interioare – caracteristici ale rețelei hidrografice

download

29 mai 2021 3:00

Zamfir Datcu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Resursa educațională este o prezentare dinamică a dispunerii unităților de relief ale României în cadrul reliefului, în raport deeste organizată rețeaua hidrografică a României.