logo educred Urmărire ca în filme - prezentare video

Urmărire ca în filme - prezentare video

download

29 ianuarie 2021 2:00

Istvan Budai

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Resursa de tip video.Aceasta realizează, în prima parte, reamintirea conceptelor legate de algoritmi: moduri de reprezentare, utilizarea variabilelor, structuri de bază. Resursa propusă are in vedere activitatea de învățare ce presupune explorarea incipientă a elementelor de algoritmică și de programare.Resursa poate fi folosită în etapa de pregătire, la începutul semestrului II. și susține formarea competențelor specifice vizate.Elevii au sarcina de a viziona materialul video integrat și sunt încurajați de cadrul didactic urmărească procesul de prelucrare a datelor, schimbarea continuuă a datelor în funcție de algoritmul dat, în urma parcurgerii unui ciclu cu test inițial.-modul de organizare a activității: activitatea poate fi organizată frontal, pe grupe sau individual, având caracter interactiv și stimulând cooperarea între elevi. Resursa poate fi utilizată și în cazul învățământului online.- timpul alocat activității care utilizează resursa: această resursă se poate utiliza în timpul unei ore de 40-50 de minute sau în pregătirea individuală. Resursa are o durată aproximativă de 15 minute.