logo educred Ecuația reacției chimice

Ecuația reacției chimice

download

29 august 2021 3:00

Madalina Angelusiu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la scrierea corectă a ecuațiilor chimice (scrierea reactanților și produșilor de reacție; stabilirea coeficienților. Această resursa poate fi utilizată la clasă 10 – 20 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la ecuațiile reacțiilor chimice, în funcție de natura reactanților și a produșilor de reacție. De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor chimice.