logo educred Descompunerea carbonaților

Descompunerea carbonaților

download

29 aprilie 2021 3:00

Madalina Angelusiu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacțiile de descompunere a unor carbonați. Sunt prezentatereacțiile de descompunere a carbonatului de cupru și a carbonatului de zinc (experimental)