logo educred Fonetica (3)

Fonetica (3)

download

29 august 2021 3:00

Dorina Kudor

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”. Conținuturile abordate sunt: accentul/locul accentului.Scenariul didactic cuprinde trei etape. În prima etapă, este trezit interesul pentru utilizarea DOOM2, ca sursă de verificarea a scrierii, pronunțării și formelor unui cuvânt. În a doua etapă, sunt prezentate exemple de accentuare a unor cuvinte prin locul diferit al accentului. Partea a treia cuprinde un exercițiu de autoevaluare tip chestionar, cu cinci întrebări și justificarea răspunsului. Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.