logo educred Reacții chimice

Reacții chimice

download

29 iulie 2021 3:00

Madalina Angelusiu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la reacția chimică. Sunt prezentate două reacții chimice (experimental) – reacția acidului clorhidric cu carbonatul de calciu și reacția hidroxidului de sodiu cu clorura ferică. Această resursa poate fi utilizată la clasă 5 – 15 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la reacțiile chimice, în funcție de natura reactanților și a produșilor de reacție. De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor chimice.