logo educred Învelișul de electroni

Învelișul de electroni

download

29 iulie 2021 3:00

Madalina Angelusiu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la particulele subatomice și la învelișul de electroni al atomului. Această resursa poate fi utilizată la clasă 2 – 10 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la structura atomului