logo educred Numerele naturale 10-20

Numerele naturale 10-20

download

29 septembrie 2021 3:00

Cornelia Bataus

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: 1. Numărare (crescător și descrescător de la 10 la 200) 2. Completarea șirului de numere naturale; 3. Exercițiu de numărare în situație concretă (numărarea iepurașilor); utilizarea simbolurilor matematice pentru compararea numerelor (>, <, =) 4. Comparări numerice (Care grupă de iepurași are mai mulți? Care mai puțini? 5. Introducerea sintagmei „vecini ai unui număr” (identificarea vecinilor numerelor scrise pe morcovi) 6. Desenarea pas cu pas a unui iepuraș